Göran Nilsson
Tecknare, grafiker, målare, född 1930 i Örebro, uppvuxen i Eskilstuna. Antogs 1952 som elev vid Kungliga Konsthögskolan och valdes 1957 in i Grafiska Sällskapet. Studierna vid Konsthögskolan avslutades 1957.

Långa resor i Europa, land efter land ner till den grekiska övärlden, vidare studier i Amsterdam vid Rijksakademien voor beldende Kunst. Ungdomens resor avslutades i Spanien med arbete vid Academia de San Fernando i Madrid och med studier av bland annat Goyas hela grafiska produktion på Biblioteca Nacional.

Från 1967 blev Bergslagen en helt ny motivvärld för bildskapandet, med skog runt ett gammalt skogshemman, med gammelstuga och ladugård, tvätthus vid en kalkkälla, mangelbord och utedass och insjunkna grästak att reparera. Göran Nilsson har under femtio år återvänt varje sommar för att teckna och måla skogen.