2013 års stipendiat: Eva Spikbacka
 
 
 
 
 
 
2014 års stipendiat: Idun Baltzersen
JUBILEUMSMAPPEN

En helt ny jubileumsmapp ges ut till förmån för Getfotsstipendiet, mappen innehåller 6 grafiska blad i en upplaga om 25 ex. som skänkts av respektive konstnär och kostar 2.500 kr
Konstnärerna:
Jenny Olsson, Lisa Larsson-Sundling, Maria Lindström, Matts Husser, Nina Kerola och Ulla Wennberg
 
  Jenny Olsson
  Lisa Larsson-Sundling
  Maria Lindström
  Matts Husser
  Nina Kerola
  Ulla Wennberg