2013 års stipendiat: Eva Spikbacka
 
 
 
 
 
 
2014 års stipendiat: Idun Baltzersen