HUR BLI MAN MEDLEM?
KONSTNÄRSMEDLEM

Inval sker i augusti 2015. Utförligare information och ansökningsblanketter kommer att finnas på hemsidan under våren. Har du frågor om ansökan kan du kontakta sekreteraren@grafiskasallskapet.se

STÖDJANDE FÖRMÅNSMEDLEM

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha:
 • En portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer  varje år?

 • Grafiska Sällskapets tidning Grafiknytt?

 • Inbjudan till Grafiska Sällskapets vernissager och utställningar?
  • Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!

   Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.

   Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 1800 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.


   Maila till galleri@grafiskasallskapet.se, ring galleriet tel: 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt helt enkelt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
   Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.