HUR BLI MAN MEDLEM?
Inval av nya medlemmar 2015

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar 10 §

Personlig inlämning av arbetsprover sker måndag 24 augusti kl. 12 – 18.

Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast 24 augusti
. Skicka inga paket tidigare än v 33, galleriet är stängt under sommaren. Utförligare information och ansökningsblankett som PDF här. Välkommen med din ansökan!


Stödjande förmånsmedlem

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha:
 • En portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer  varje år?

 • Grafiska Sällskapets tidning Grafiknytt?

 • Inbjudan till Grafiska Sällskapets vernissager och utställningar?
  • Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!

   Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.

   Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 1800 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.


   Maila till galleri@grafiskasallskapet.se, ring galleriet tel: 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt helt enkelt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
   Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.