PLANTRYCK  
Litografin utnyttjar det faktum att fett och vatten avvisar varandra - inga nivåskillnader behövs i tryckmediet. Stenen eller plåten som används korneras och avfettas innan man börjar arbetet. Bilden kan ritas direkt på underlaget, överföras med transferpapper eller exponeras fotomekaniskt. Plåtoffsetlitografin är idag den mest använda grafiska tekniken och dominerar all trycksaksproduktion för kommersiellt bruk. I offset trycks den litografiska plåten av först på en gummivals som i sin tur överför bilden till papperet. Detta resulterar i en från tryckmediet rättvänd bild i motsats till de flesta andra grafiska tekniker.
Stenlitografi Plåtlitografi eller Offset
Stenen slipas till önskad kornering och bilden ritas eller laveras med litotusch. Tänk på att ha en generös marginal till stenens kant. När tuschet torkat mättas de feta partierna med hartspulver och stenen etsas. Till detta används en blandning av salpetersyra och gummi arabicum löst i vatten. Syrans koncentration varieras beroende på bildens utseende. Efter ett par timmar gummeras stenen igen den här gången med en lösning av endast gummi arabicum. Resterna av litokrita och tusch tvättas sedan bort med terpentin och de tecknade partierna mättas med asfalt.

Innan tryckning avtvättas gummit med vatten och stenen läggs på tryckbädden. Stenen bör nu vara fuktig och klar för invalsning med pennfärg.Bilden valsas försiktigt in från flera håll. Hela tiden skall stenen hållas fuktig - annars tar de torra partierna upp färg. När stenen tagit upp tillräckligt med färg dras några provtryck i pressen och resultatet granskas. Har de feta partierna någon tendens att sprida sig kan stenen behöva etsas återigen - proceduren upprepas till man nått önskat resultat.
Här används oftast fotosensiterade plåtar som exponeras med UV-ljus. Dessa framkallas och trycks i konstgrafiska sammanhang för hand i små offsetpressar. Principen är densamma som hos stenlitografin förutom att bilden passerar en i pressen fastmonterad gummiduk för att sedan föras över på papperet.

I stora moderna offsetpressar kan flerfärgstryck göras i ett svep då pressen är försedd med flera valsverk för olika färger. På senare tid har man börjat använda torroffsetmetoder för att skona miljön från lösningsmedel. I dessa exponeras plåten direkt med en digital fotosättare innan den monteras i pressen. Plåtarnas speciella sammansättning gör det möjligt att trycka utan farliga lösningsmedel.

Text: Anders Gudmundson