SÖK UTSTÄLLNINGAR, STIPENDIER OCH KURSER


Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se
Några viktiga datum!
 
Hej alla medlemmar!
Här kommer några viktiga datum för er att komma ihåg under hösten.

Portföljförslag skall vara inlämnade senast den 9 september mellan 10-17 vid personlig inlämning.Bladet får vara max 40 x 50 cm (papperets yttermått). Skickar ni vill vi ha dem senast den 7 september.

Sista dag för ansökan om utställning på galleriet 2017 är den 31 oktober.

Vi vill påminna om Temautställningen ”Midvinter” 28 november - 16 december. Lämna/skicka så att vi har era konstverk här senast den 22 november tack!

Vi önskar också att ni lämnar in idéer om hur Medlemskortet för 2016 ska se ut. Vore kul om det blir en samling under åren.
VÄSTMANLANDSTIPENDIET
 

Västmanlandsstipendiet innebär två veckors arbetsvistelse i Uttersberg, som gästkonstnär i Grafikverkstan Godsmagasinet. Arbetsperioden äger rum under våren 2016 - datum fastställs i samråd med stipendiaten. Målgrupp är konstnärer som är i början av sin yrekesverksamma bana, är verksamma i Västmanlands län eller har sina rötter här. Erfarenhet av att arbeta med grafiska tekniker är inget krav. Ansökan sker på hösten året innan vistelsen.

Tack vare medfinansiering genom Landstinget Västmanland har Grafikverkstan Godsmagasinet haft möjlighet att dela ut stipendiet årligen sedan 2012.
Vad ingår?
· Två veckors vistelse i Uttersberg (datum enligt överenskommelse)
· Introduktion i djuptryck (torra metoder) och boktryck – upplägg efter egna önskemål och behov i samråd med handledarna
· Handledning 4 timmar per dag under hela vistelsen
· Materialbidrag upp till 2.000 kronor
· Enbäddsrum i anslutning till verkstan, 14 dagar
· Tillgång till pentry, dusch och toalett (mat ingår inte)

Ansökan
· Sista ansökningsdag - senast 1 oktober 2015!
· Ansökan ska innehålla:
- CV: ålder, utbildning, utställningar eller andra erfarenheter du vill ta upp
- en kort beskrivning av vad du vill få ut av en arbetsperiod i GG-verkstan (max 500 ord/en A4)
- 8 bilder av egna verk
- kontaktuppgifter; mejladress, postadress och telefonnummer
· Ansöker du digitalt skickar du materialet till lina_no@hotmail.com . Väljer du att skicka ansökan per post är adressen: Grafikverkstan Godsmagasinet, Uttersberg, 739 92 Skinnskatteberg (Obs!Bifoga frankerat kuvert om du vill ha tillbaks materialet)
· Besked lämnas per mejl.
Delta i Husby Konsthalls Artists' Book Salong 21 nov-6 dec 2015
 

Det är en öppen salong och alla är välkomna att visa sina artists' books. Max 5 verk pp.
Har du en upplaga kan du sälja verken under utställningen.

Skicka eller lämna in dina verk till oss på Husby Konsthall.
Vi kommer inte att skicka tillbaks inlämnade verk utan de måste hämtas i konsthallen efter utställningens slut.


Anmäl dig på mail husbykonst@husbygard.nu
Skriv artists' book i meddelandefältet.

Skriv ner alla detaljer i mailet, namn, upplaga, priser och om du vill donera ditt verk.
Vårt mål är att skapa ett arkiv med Artists' books i Husby så du får gärna donera ditt verk till oss och hjälpa till att bygga upp detta arkiv.

Anmäl dig senast fredag 9 oktober.
Lämna dina verk hos oss mellan 19 och 25 oktober, mellan klockan 11:00 - 16:00. Har du frågor:
Ring gärna 08-7511188 och fråga efter Sven Einarsson.
European Contemporary, Print Triennial 2016
 

Estampadura is an association of artists, cultural partners and collectors whose aim is to
promote contemporary printmaking.
Founded in 2001 by the Amacla Gallery (Toulouse) and a group of artists,
the association is a member of the Fédération Nationale de l’Estampe
and of the Maison des Artistes.
It is organising the third edition of the European Contemporary Print Triennial which will
take place from September to July 2016 in 10 exhibition places throughout the region of
Toulouse.

More information can be found on the registration form. (pdf)

A catalogue for the Triennial and an educational booklet destined to teachers will also be
edited for each country.
For further information we can be contacted at
ESTAMPADURA 27, rue d’Alençon 31400 Toulouse France
triennale@estampadura.com
The Sketchbook Project 2015 Print Exchange
 

The Sketchbook Project has just launched a new, collaborative printmaking challenge, and we'd like to invite your organization to participate! The 2015 Print Exchange is an opportunity to share your prints with a global community of artists, and receive original prints in return.

To participate in The 2015 Print Exchange, simply create 11 5 x 7 prints inspired by the theme 'Greetings From A Distant Land.' Send your edition to us, and we'll swap 10 of your prints with artists from all over the world!

The $39 Participation Fee includes:
+ 10 original prints created by artists from around the globe
+ A set of postcards to send to friends
+ Shipping of the Print Exchange starter kit and 10 prints back to you

We are also offering an exclusive discount to printmaker guilds and organizations - use the promo code printfriend to receive a 20% discount on your participation fee (and feel free to share the code with friends!)

Click here to see all 200 contributions to last year's Exchange, and click here to sign up for the 2015 Print Exchange. Don't hesitate to respond with any questions - we look forward to seeing your work!

Best,
The Sketchbook Project
 

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i
syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten.
Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då
var lokaliserad på Getfotsvägen i södra Stockholm. Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning
delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden
av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning
med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan.
Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent
av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

För 2015 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor.
Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband
med att grafikstipendiet för år 2016 delas ut nästkommande år.
Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse
för utbildning och konstnärlig verksamhet.
Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder,
original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga
storlek.

Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.
Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.
Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 5 oktober 2015.

Det ska sändas till: Getfotsfonden
c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

OBS!
Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen. www.getfotsfonden.se

Frågor om stipendiet mejla kontakt@getfotsfonden.se


Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne
 
Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels
minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och
föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en
grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande
bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra
stipendiekapitalet.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman
uppgår till 20.000 kr. Till ansökan, som görs i brevform, bifogas
högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och
referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller
usb-minne.

Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör
bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.
Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda
senast 30 september 2015 och sänds till:

Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 KARLSKOGA


 
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - ONLINE PROJECTS
 

IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
- Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500x2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
- an updated CV (in Word)
- a recent photo (JPEG format)
- e-mail address
- personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.

 


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA
 

Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details : http://www.chhaap.com/artist_residency.html