SÖK UTSTÄLLNINGAR, STIPENDIER OCH KURSER


Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se
Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne
 
Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels
minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och
föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en
grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande
bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra
stipendiekapitalet.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman
uppgår till 20.000 kr. Till ansökan, som görs i brevform, bifogas
högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och
referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller
usb-minne.

Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör
bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.
Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda
senast 30 september 2015 och sänds till:

Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 KARLSKOGA


CALL FOR ENTRY VII SPLITGRAPHIC 2015
 
Application for VII Splitgraphic is free.
Deadline: 1st July 2015

more info:
http://www.splitgraphic.hr/?lang=en


ARTspace Original 2015 International Print Exchange
 
August 13-September 19
Opening reception Thursday, August 13 at 7pm
Curated by: Vanessa Cornell
Deadline for entries : July 20, 2015

http://www.artspacechathamkent.com/exhibitions/2015printexchangepage.html


La Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea 2015
 

INBJUDAN till det 7:e Internationella Litografisymposiet i Tidaholm.
 

Vi önskar er välkomna att delta i det 7:e Internationella litografisymposiet 2015 i Tidaholm. Här finns anmälningsblanketter och programblad.
Som enskild konstnär eller som verkstad är ni välkomna att sända oss litografiska blad till vår stora symposieutställning. Till utställningen vill vi ha litografier, olika typer av blandteknik som involverar litografi eller litotryckta datagenererade bilder.
LITOGRAFIER TILL UTSTÄLLNINGEN MÅSTE VARA OSS TILLHANDA SENAST 29:e MAJ

För att få delta i årets katalog måste en digital kopia av ett av de grafiska blad ni ska ha med i utställningen skickas till oss på antingen en CD-skiva, USB-sticka eller via e-post. Verkstäder har möjlighet att få två (2) utställda bilder publicerade i katalogen.
BILDER TILL KATALOGEN MÅSTE VARA OSS TILLHANDA SENAST 24:e APRIL 2015

Ytterligare information om antalet bilder till katalog, format på digitala kopior och anmälningsavgifter med mera finns på anmälningsblanketten som kan hämtas här.

I foldern finner ni också de talonger som ska medfölja samtliga grafiska blad som ska ställas ut.

GRAFIKPRISET
Av de utställda verken kommer en jury att utse tre pristagare.
1:a pris – 20.000 Sek, 2:a pris – 10.000 Sek, 3:e pris – Fritt arbete och boende vid Tidaholms litografiska verkstad under 1 månad. Dessutom material för 1.500 Sek.

Vill ni själva ta del av programutbudet av seminarier och workshops (se programfolder för mer information) ska ni skriva detta på anmälningsblanketten. Där hittar ni också priser för boende. Vänligen sprid information vidare till kollegor och andra intresserade. Vi finns också på Facebook.

Denna information finns också tillgänglig och är möjlig att ladda ner som PDF från vår hemsida: www.lithonet.org

VÄLKOMMEN!!!
Önskar: Lars Lundquist, William Haberman, JM Schmidt

Litografiska Verkstaden, Vulcanön
52234 TidaholmSweden

tel: +46 (0) 502 – 14334
mobil: +46 (0) 73 – 6234486
E-mail: lito@helliden.se
www.lithonet.orgMINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÈS 2015
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - ONLINE PROJECTS
 

IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
- Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500x2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
- an updated CV (in Word)
- a recent photo (JPEG format)
- e-mail address
- personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.

 


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA
 

Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details : http://www.chhaap.com/artist_residency.html