SÖK UTSTÄLLNINGAR, STIPENDIER OCH KURSER


Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se
Några viktiga datum!
 
Hej alla medlemmar!
Här kommer några viktiga datum för er att komma ihåg under hösten.

Portföljförslag skall vara inlämnade senast den 9 september mellan 10-17 vid personlig inlämning. Skickar ni vill vi ha dem senast den 7 september.

Sista dag för ansökan om utställning på galleriet 2017 är den 31 oktober.

Vi vill påminna om Temautställningen ”Midvinter” 28 november - 16 december. Lämna/skicka så att vi har era konstverk här senast den 22 november tack!

Vi önskar också att ni lämnar in idéer om hur Medlemskortet för 2016 ska se ut. Vore kul om det blir en samling under åren.

Och sist:

Om ni känner någon som ni tycker ska söka in till Grafiska Sällskapet så är sista dagen för inlämning/ansökan den 24 augusti. Det går även att skicka men då vill vi inte ha bladen tidigare än den 17 augusti. Ansökningsblankett finns att hämta på GS hemsida.

Och allra sist önskar vi er alla en trevlig sommar!!!!
Eva, Britt, Caroline och Björn
Proposals for grants in the program of the Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop for 2016 and 2017
 

It’s that time of year again: after an eventful anniversary year the 120 old, international Art House Lukas now advertises up to 80 artist residencies for 2016 and 2017. Artists of all age groups can apply for one-month work residencies, two-month project residencies or workshop stays in Ahrenshoop and other places in Northern Europe in the fields of fine arts, literature, composition and dance performance.

Application period: 1st June to 30th July 2015 (postmark).

Residencies are usually endowed with 1.000€ per month plus free accomodation.

Documents for candidature and information on www.kuenstlerhaus-lukas.de or from 01.06.15 via telephone on +49 (0)3 82 20 – 69 40.
 

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i
syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten.
Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då
var lokaliserad på Getfotsvägen i södra Stockholm. Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning
delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden
av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning
med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan.
Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent
av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

För 2015 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor.
Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband
med att grafikstipendiet för år 2016 delas ut nästkommande år.
Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse
för utbildning och konstnärlig verksamhet.
Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder,
original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga
storlek.

Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.
Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.
Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 5 oktober 2015.

Det ska sändas till: Getfotsfonden
c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

OBS!
Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen. www.getfotsfonden.se

Frågor om stipendiet mejla kontakt@getfotsfonden.se


Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne
 
Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels
minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och
föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en
grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande
bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra
stipendiekapitalet.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman
uppgår till 20.000 kr. Till ansökan, som görs i brevform, bifogas
högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och
referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller
usb-minne.

Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör
bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.
Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda
senast 30 september 2015 och sänds till:

Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 KARLSKOGA


CALL FOR ENTRY VII SPLITGRAPHIC 2015
 
Application for VII Splitgraphic is free.
Deadline: 1st July 2015

more info:
http://www.splitgraphic.hr/?lang=en


MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÈS 2015
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - ONLINE PROJECTS
 

IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
- Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500x2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
- an updated CV (in Word)
- a recent photo (JPEG format)
- e-mail address
- personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.

 


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA
 

Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details : http://www.chhaap.com/artist_residency.html