SÖK UTSTÄLLNINGAR, STIPENDIER OCH KURSER


Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se
NORDISK SALONG 2014
 

24 oktober 2014 - 11 januari 2015
En jurybedömd salong, arrangerad av Helsingborgs Konstförening i samarbete med Dunkers kulturhus.

Verksamma konstnärer och konststuderande är välkomna att söka till Nordisk Salong. Ansökningshandlingar ligger ute på salongens hemsida enligt nedan.
Sista ansökningsdag 1 augusti 2014!

NYHET:
Ett pris på 30.000 SEK…
…kommer att delas ut av Helsingborgs Konstförening och väljas ut av juryn till en av konstnärerna på Nordisk Salong 2014! Och ytterligare ett pris ”Publikens favorit” på 3.000 SEK delas ut till den som fått flest röster av besökarna på Nordisk Salong 2014!

Helsingborg står med en fot mot kontinenten och en fot som är fast förankrad i Norden. På Dunkers kulturhus, ritat av den danske arkitekten Kim Utzon, i Helsingborg, kommer de nordiska verken att få en magnifik exponering i den stora konsthallen med en yta på 1000 kvm. Vi ser verkligen fram emot att inta den.
Sätt upp affischen på era anslagstavlor! Ladda ner dem för utskrift härifrån: Affisch

Årets jury:
Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag, Sverige
Magne Furuholmen, konstnär och artist, Norge
Synnöve Rabb, konstredaktör, Hufvudstadsbladet, Helsingfors, Finland
Kirse Junge Stevnsborg, konstnärlig ledare på Den Frie, Köpenhamn, Danmark

Salongens hemsida med alla uppgifter om medverkan: Nordisk Salong 2014 (http://nordisksalong.se)
Helsingborgs Konstförenings hemsida: HKF
Dunkers kulturhus webbplats: Dunkers kulturhus
Informera alla intresserade att medverka!

Sofia Orre
Helsingborgs Konstförening
sofia@orremail.se
GETFOTSFONDENS GRAFIKSTIPENDIUM 2014
 

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten.

För 2014 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2015 delas ut nästkommande år.

Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse för utbildning och konstnärlig verksamhet.
Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder, original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga storlek. Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.

Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.

Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 1 oktober 2014.

Det skall sändas till:
Getfotsfonden, c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

OBS!
Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen.

Frågor om stipendiet mejla kontakt@getfotsfonden.se

http://www.getfotsfonden.se/
NORDISK SALONG 2014
 
24 oktober 2014 - 11 januari 2015
En jurybedömd salong, arrangerad av Helsingborgs Konstförening i samarbete med Dunkers kulturhus. Du, som är verksam konstnärer eller konststuderande i hela Norden, är välkommen att söka till Nordisk Salong. Ansökningshandlingar, både på engelska och svenska, ligger ute på salongens webbplats med adress enligt nedan. Helsingborg står med en fot mot kontinenten och en fot som är fast förankrad i Norden. På Dunkers kulturhus, ritat av den danske arkitekten Kim Utzon, i Helsingborg, kommer de nordiska verken att få en magnifik exponering i den stora konsthallen med en yta på 1000 kvm. Vi ser verkligen fram emot att inta den.
Sätt upp affischen på din anslagstavla! Ladda ner den för utskrift härifrån:
Affisch Och så ett förklarande brev att sätta upp också: Brev

Årets jury:
Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag, Sverige
Magne Furuholmen, konstnär och artist, Norge
Synnöve Rabb, konstredaktör, Hufvudstadsbladet, Helsingfors, Finland
Kirse Junge Stevnsborg, konstnärlig ledare på Den Frie, Köpenhamn, Danmark

Salongens webbplats med alla uppgifter om medverkan:

Nordisk Salong 2014 (http://nordisksalong.se)

Helsingborgs Konstförenings webplats

Dunkers kulturhus webbplats

Informera alla intresserade att ansöka!
Sofia Orre
Ordförande, Helsingborgs Konstförening
sofia@orremail.se


SLUSSEN - en studiecirkel om konstens och grafikens roll att sprida budskap och åsikter
 
I november startar en serie föreläsningar med den tematiska utgångspunkten i diskussionen kring Slussen. Platsen är ett aktuellt pågående projekt som engagerat många stockholmare och som sådant spelar det en unik roll för att belysa
medborgardialogens betydelse.

Föreläsningarna ger en historisk bild av Slussen, motståndare till rivningen av Slussen är inbjudna och “Nya Slussen” presenteras av stadsbyggnadskontoret. Två föreläsningar ringar in affischkonsten och grafikens betydelse för informationssamhället genom tiden. Projektet resulterar i en affischutställning som visas på ett antal kulturtavlor i innerstaden i maj 2014 och på Grafiska Sällskapets galleri 10 - 15 juni 2014.
SLUSSEN är ett samarbetsprojekt med deltagare från Konstfrämjandet, Grafikskolan i Stockholm, Kungl. Konsthögskolan och Grafiska Sällskapet. Om du är intresserad av att delta i SLUSSEN kontakta Maria Lindström marialindstrom1@live.se Det finns 15 platser reserverade för Grafiska Sällskapets medlemmar, “först till kvarn” gäller. Deltagandet är kostnadsfritt men material- och tryckkostnader till utställningen i maj/juni står konstnären själv för. Föreläsningarna sker dag- och kvällstid på Grafiska Sällskapet, KKH och Grafikskolan i Stockholm, separat program skickas ut senare i oktober. Varmt välkommen!


ARBETSMARKNADSUTBILDNING ”GESTALTNINGSPROCESSER” PÅ KKV GÖTEBORG 2014
 
Du som är eller vill bli inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur kan nu söka arbetsmarknadsutbildningen Gestaltningsprocesser på Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg. Utbildningens mål är att höja konstnärers, formgivares och konsthantverkares kompetens och kunskaper i materialkunskap och kring deltagande i offentligt gestaltningsarbete. I kursen ingår även delmoment som har som mål att skapa nya kontaktnät i gestaltningsprocesser, likväl som att ge inblick i hur byggprocessen fungerar och juridiken i samband med detta. Allt för att stärka kursdeltagarnas ställning på arbetsmarknaden. För vidare info, se annons på Arbetsförmedlingens hemsida här


EXPERIMENTAL PRINTMAKING - ONLINE PROJECTS
 
IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
- Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500x2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
- an updated CV (in Word)
- a recent photo (JPEG format)
- e-mail address
- personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.

 


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA
 
Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details : http://www.chhaap.com/artist_residency.html