SÖK UTSTÄLLNINGAR, STIPENDIER OCH KURSER


Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se
Utlysning av konstnärsstipendium – Litografiska Museet
 

Litografiska Museet/Litografklubbens Arkiv har ett årligt konstnärsstipendium som är utformat som ett arbetsstipendium. 2014 års stipendium är nu ledigt för ansökan. Syftet med stipendiet är att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart. Stipendiet delas ut i samband med Litografklubbens Arkivs årsmöte i början av maj 2014.

Stipendiet innebär att en konstnär får arbeta på museet under ett år – utan kostnad för material och verktyg – med aktivt stöd av museets medarbetare. Om konstnären framställer verk för försäljning ska museet få 30 procent av upplagan.

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer med erfarenhet av grafiska tekniker. Beslut om stipendiet fattas av en särskild stipendiekommitté med företrädare för Litografiska Museet och Grafiska Sällskapet.

I stipendieansökan ska ingå CV och foton (på papper eller digitalt) av ca 10 representativa verk. Ansökan ska vara Litografiska Museet tillhanda senast tisdagen den 22 april 2014. Frågor kan ställas till Birgitta Modigh, mobil 076 103 97 72.

Länk till pdfSeventh Prints for Peace México art call
 
Dear Members of Grafiska Sallskapet , We would like to invite your printmaker artists to participate in the Seventh international Prints for Peace Mexico.

Theme: Peace, Size: any image that fits 10 x 10 inch paper.no frame, no fee, no return, no sale. All prints exhibited, Deadline April 1, 2014. Monterrey México
See complete details and photos in our web page. Independent, educational, noncommercial, no governmental association, Arte/Desarrollo Humano.Our complete call and photos are at http://www.printsforpeacemexico.blogspot.com/. Thank you and Saludos from Mexico, Guadalupe


NORDISK SALONG 2014
 
24 oktober 2014 - 11 januari 2015
En jurybedömd salong, arrangerad av Helsingborgs Konstförening i samarbete med Dunkers kulturhus. Du, som är verksam konstnärer eller konststuderande i hela Norden, är välkommen att söka till Nordisk Salong. Ansökningshandlingar, både på engelska och svenska, ligger ute på salongens webbplats med adress enligt nedan. Helsingborg står med en fot mot kontinenten och en fot som är fast förankrad i Norden. På Dunkers kulturhus, ritat av den danske arkitekten Kim Utzon, i Helsingborg, kommer de nordiska verken att få en magnifik exponering i den stora konsthallen med en yta på 1000 kvm. Vi ser verkligen fram emot att inta den.
Sätt upp affischen på din anslagstavla! Ladda ner den för utskrift härifrån:
Affisch Och så ett förklarande brev att sätta upp också: Brev

Årets jury:
Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag, Sverige
Magne Furuholmen, konstnär och artist, Norge
Synnöve Rabb, konstredaktör, Hufvudstadsbladet, Helsingfors, Finland
Kirse Junge Stevnsborg, konstnärlig ledare på Den Frie, Köpenhamn, Danmark

Salongens webbplats med alla uppgifter om medverkan:

Nordisk Salong 2014 (http://nordisksalong.se)

Helsingborgs Konstförenings webplats

Dunkers kulturhus webbplats

Informera alla intresserade att ansöka!
Sofia Orre
Ordförande, Helsingborgs Konstförening
sofia@orremail.se


13TH LESSEDRA WORLD ART PRINT ANNUAL – MINI PRINT 2014
 
LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects

Please have a look at the conditions for participation
and send your works from January until end of March.

http://www.lessedra.com/entry.php?d=conditions

2014 Entry Form:
http://www.lessedra.com/entry.php?d=form

Deadline:March 31st 2014.
If you have comments and/or questions please contact me
georgi_lessedra@yahoo.com
With my best wishes.
Yours Georgi
Lessedra

SLUSSEN - en studiecirkel om konstens och grafikens roll att sprida budskap och åsikter
 
I november startar en serie föreläsningar med den tematiska utgångspunkten i diskussionen kring Slussen. Platsen är ett aktuellt pågående projekt som engagerat många stockholmare och som sådant spelar det en unik roll för att belysa
medborgardialogens betydelse.

Föreläsningarna ger en historisk bild av Slussen, motståndare till rivningen av Slussen är inbjudna och “Nya Slussen” presenteras av stadsbyggnadskontoret. Två föreläsningar ringar in affischkonsten och grafikens betydelse för informationssamhället genom tiden. Projektet resulterar i en affischutställning som visas på ett antal kulturtavlor i innerstaden i maj 2014 och på Grafiska Sällskapets galleri 10 - 15 juni 2014.
SLUSSEN är ett samarbetsprojekt med deltagare från Konstfrämjandet, Grafikskolan i Stockholm, Kungl. Konsthögskolan och Grafiska Sällskapet. Om du är intresserad av att delta i SLUSSEN kontakta Maria Lindström marialindstrom1@live.se Det finns 15 platser reserverade för Grafiska Sällskapets medlemmar, “först till kvarn” gäller. Deltagandet är kostnadsfritt men material- och tryckkostnader till utställningen i maj/juni står konstnären själv för. Föreläsningarna sker dag- och kvällstid på Grafiska Sällskapet, KKH och Grafikskolan i Stockholm, separat program skickas ut senare i oktober. Varmt välkommen!


Kurs i Fotopolymér 7 - 8 April
 
Plats: KKV. Konstnärernas kollektivverkstad. Planiavägen 28 - 30 i Nacka.
Tid: 7 - 8 April. 2014 9 - 17.
Antal deltagare: max 8. Vid mindre än 6 deltagare ställs kursen in.
Pris: 2.300. Allt material ingår. Film, plåt, färg, papper.
OBS: KKV-hyra för kursdeltagare. Ej medlem 200-/dag.
Medlem 100-/dag.
Detta behöver du: Vi arbetar med den analoga tekniken vilket gör att vi utgår från ett filmnegativ. Småbild, 6x6 etc. Även färgnegativ med bra kontrast fungerar. I mörkrummet gör vi ett positiv på grafisk film. Detta belyses med UV-ljus mot en plåt under vakum. Därefter framkallning. Här sker djupetsningen av plåten som ligger till grund för själva tryckningen i koppartryckspressen. Fotopolymértekniken är ett djuptrycksförfarande, som kännetecknas av ett stort omfång mellan hög och lågdagerpartier.
Anmälan: Kenneth Derlow. 070 - 59 52 100.
Tacksam för betalning en vecka före kursstart. (Detta för materialkostnaden).
PS: vi bjuder på kaffe under pauserna. Välkommen till en fascinerande kurs!
Kenneth Derlow & Bosse JemsebyARBETSMARKNADSUTBILDNING ”GESTALTNINGSPROCESSER” PÅ KKV GÖTEBORG 2014
 
Du som är eller vill bli inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur kan nu söka arbetsmarknadsutbildningen Gestaltningsprocesser på Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg. Utbildningens mål är att höja konstnärers, formgivares och konsthantverkares kompetens och kunskaper i materialkunskap och kring deltagande i offentligt gestaltningsarbete. I kursen ingår även delmoment som har som mål att skapa nya kontaktnät i gestaltningsprocesser, likväl som att ge inblick i hur byggprocessen fungerar och juridiken i samband med detta. Allt för att stärka kursdeltagarnas ställning på arbetsmarknaden. För vidare info, se annons på Arbetsförmedlingens hemsida här


EXPERIMENTAL PRINTMAKING - ONLINE PROJECTS
 
IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
- Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500x2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
- an updated CV (in Word)
- a recent photo (JPEG format)
- e-mail address
- personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.

 


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA
 
Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details : http://www.chhaap.com/artist_residency.html