SÖK UTSTÄLLNINGAR, STIPENDIER OCH KURSER
Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se
INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL KRAKOW 2015
 

Dear Artists,
we have a great pleasure to announce the beginning of preparations to the new edition of the International Print Triennial – Krakow 2015. We do hope that the newest edition will receive positive response of the international printmaking and graphic arts circles.

Link: Rules & Regulations of the MTG – Krakow 2015 as well as all the necessary application documents.
Applications should be submitted since 1st of November 2014 till the 15th of January 2015.
We do believe that thanks to submitted works forthcoming edition of the International Print Triennial in Krakow will be an excellent artistic event,
sincerely yours,
Marta Raczek-Karcz
The President of the International Print Triennial Society in KrakowHELGKURSER PÅ ÅLGÅRDEN HÖSTEN 2014
 


8-9 november Grundkurs i grafik
Vi arbetar med bl a torrnål, trycker i färg och experimenterar.
Inga förkunskaper krävs.
Kursledare: Christina Lindeberg

29-30 november Fotopolymer
Fotopolymer är en plåt belagd med ett ljuskänsligt skikt.
Din förlaga kan vara en utskrift eller en teckning / målning på film som belyses, framkallas och trycks som djuptryck. Kursledare: Christina Lindeberg

Samtliga kurser kostar 1200:- inkl en enkel lunch och kaffe.
Materialkostnad tillkommer. Min antal deltagare 3.

Anmälan:info@algarden.se

Info:
Christina Lindeberg 0706-267064
Vera Ohlsson 073-3324277

Ålgården
Konstnärernas verkstäder och Galleri
Adress:
Ålgårdsvägen 33, 506 30 Borås
Tel: 033-419860
Fax: 033 - 132758
www.algarden.se


MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÈS 2015
 

Deadline is March 15th, 2015
Read more: Rules and entry formVÄSTMANLANDSTIPENDIET
 
Det är nu dags att söka Västmanlandstipendiet!
GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET i Uttersberg har nu för tredje året i rad möjlighet att utlysa detta stipendium, tack vare medfinansiering från Landstinget Västmanland och ett gott samarbete med länskonstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum. Stipendiet riktar sig till en konstnär som är verksam i Västmanland eller har sina rötter här. Det innebär två veckors arbetsvistelse i GG-verkstan och boende i Uttersberg.

Sista ansökningsdatum är 15:e oktober. Läs mer om villkoren och om hur du går tillväga i den bifogade filen.
På vår hemsida www.grafikverkstan.se kan du också läsa lite mer om de som tidigare fått stipendiet
under rubriken Västmanlandstipendiet.

med vänlig hälsning
Lina Nordenström
073-5641167

www.grafikverkstan.se
GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET
Uttersberg 20
739 92 Skinnskatteberg


GLOBAL STONE WORKSHOP
 

SCULPTURE PLATFORM INDIA &
GLOBAL STONE WORKSHOP

invite you to participate
to 5 Stone & Bronze workshops in
the Indian town of Mahabalipuram, in the state of Tamil Nadu.

The workshops start on
December 8 and 29, 2014,
January 19, 2015, February 9 and March 2

info:http://www.globalstoneworkshop.com/


SLUSSEN - en studiecirkel om konstens och grafikens roll att sprida budskap och åsikter
 

I november startar en serie föreläsningar med den tematiska utgångspunkten i diskussionen kring Slussen. Platsen är ett aktuellt pågående projekt som engagerat många stockholmare och som sådant spelar det en unik roll för att belysa
medborgardialogens betydelse.

Föreläsningarna ger en historisk bild av Slussen, motståndare till rivningen av Slussen är inbjudna och “Nya Slussen” presenteras av stadsbyggnadskontoret. Två föreläsningar ringar in affischkonsten och grafikens betydelse för informationssamhället genom tiden. Projektet resulterar i en affischutställning som visas på ett antal kulturtavlor i innerstaden i maj 2014 och på Grafiska Sällskapets galleri 10 - 15 juni 2014.
SLUSSEN är ett samarbetsprojekt med deltagare från Konstfrämjandet, Grafikskolan i Stockholm, Kungl. Konsthögskolan och Grafiska Sällskapet. Om du är intresserad av att delta i SLUSSEN kontakta Maria Lindström marialindstrom1@live.se Det finns 15 platser reserverade för Grafiska Sällskapets medlemmar, “först till kvarn” gäller. Deltagandet är kostnadsfritt men material- och tryckkostnader till utställningen i maj/juni står konstnären själv för. Föreläsningarna sker dag- och kvällstid på Grafiska Sällskapet, KKH och Grafikskolan i Stockholm, separat program skickas ut senare i oktober. Varmt välkommen!


EXPERIMENTAL PRINTMAKING - ONLINE PROJECTS
 

IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING - online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
- Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500x2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
- an updated CV (in Word)
- a recent photo (JPEG format)
- e-mail address
- personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.

 


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA
 

Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details : http://www.chhaap.com/artist_residency.html