GALLERIET
Sedan många år driver Grafiska Sällskapet ett eget galleri i Stockholm. Det är centralt beläget på Hornsgatan 6 vid Slussen. Här visas aktuella utställningar samtidigt som man har tillgång till en av Europas största samlingar av nutida grafik. C:a 440 konstnärer från hela Sverige är representerade. Nya blad lämnas kontinuerligt in.
Den kunniga personalen svarar på frågor och ger allehanda hjälp och tips vare sig det gäller enskilda konstnärer, grafiska tekniker eller en speciell bildkategori.

Boka visning, föreläsningar m.m. för grupper, konstföreningar eller företag.
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
Tel: 08-643 88 04

Postgiro:40 78 56-4
E-post:galleri@grafiskasallskapet.se

Öppet:
tis-to 12-18
fre-sö 12-16